Microsoft Windows Not Responding Windows 10

Microsoft Windows Not Responding är ett vanligt problem som många Windows 10-användare stöter på. När detta inträffar kan det vara frustrerande och hindra produktiviteten. I denna artikel kommer vi att undersöka orsakerna till varför Windows inte svarar och ge några användbara tips för att lösa problemet. Läs vidare för att lära dig mer om hur du hanterar detta irriterande felmeddelande och återställer funktionaliteten i ditt operativsystem.

Förstå den verkliga situationen bakom Windows 10 som blir mycket långsamt eller svarar inte

Första steget är att identifiera vilken kategori problemet tillhör. Nedan har vi listat fyra olika kategorier:

Vanligt häng: Din Windows 10-dator svarar inte när du utför flera uppsättningar av steg samtidigt. Du måste starta om systemet för att återställa det från den nuvarande situationen.

Slumpmässigt fryser: Systemet blir långsamt eller fryser slumpmässigt, och du måste starta om det för att återställa det.

Generiskt frysläge: Datorn slutar att svara under en viss tid och blir sedan funktionsduglig igen utan att du behöver göra något för att återställa den. Det kan påverka alla dina systemapplikationer.

En enskild app som fryser: Du kan uppleva en generell frysning, men det inträffar endast med en specifik applikation. Till exempel kan situationen uppstå när du spelar spel eller surfar på webbplatser.

Now that you are aware of the problems, let’s explore the causes & fixes of the not responding condition in Windows 10.

Hur löser jag problemet med att Windows 10 inte svarar?

Ibland kan din Windows 10 bli oresponsiv utan att det finns en specifik enhet som orsakar problemet, men det kan vara drivrutinen som är boven. Vanligtvis uppstår problemet när de installerade drivrutinerna på ditt system är föråldrade, inkompatibla eller korrupta. Du kan försöka uppdatera eller avinstallera den enhetsdrivrutin som verkar vara orsaken till problemet.

Här är några praktiska tips och exempel:

3. Sök efter nya drivrutiner online: Besök tillverkarens webbplats för din specifika hårdvara (exempelvis grafikkort eller ljudkort) för att se om det finns nya kompatibla drivrutinsversioner tillgängliga där.

4. Använd ett tredjepartsprogram för att uppdatera drivrutiner: Det finns flera program tillgängliga som kan skanna ditt system och automatiskt uppdatera alla föråldrade eller inkompatibla drivrutiner. Exempel på sådana program är Driver Booster, Driver Easy eller Snappy Driver Installer.

Kom ihåg att alltid säkerhetskopiera viktig data innan du gör några ändringar i enhetsdrivrutinerna.

Orsaker och lösningar: Windows 10 blir oförmöget att svara

Det finns flera möjliga orsaker till att Windows 10 plötsligt blir långsamt och svarar inte. Låt oss gå igenom de potentiella orsakerna och lösningarna på problemet.

Orsak 1: Otillräckligt lagringsutrymme eller felaktig RAM

En av de främsta orsakerna till att Windows 10 inte svarar kan vara bristande lagringsutrymme på datorns RAM, eller att RAM-minnet är korrupt. Oavsett om du har en HDD eller en SSD installerad i din dator, om ditt system har ett felaktigt RAM eller RAM med otillräckligt utrymme kan din PC bli långsam.

Om du märker att din dator har minnesproblem kan du köra verktyget Windows Memory Diagnostic för att testa och åtgärda det. För att göra detta, följ de angivna stegen:

  • Open Windows Memory Diagnostic tool and click ‘Restart now and check for problems (recommended).’

Datorn kommer att starta om och testet kommer att börja automatiskt. Låt testet köra och vänta tills det är klart.

När testet är klart kommer systemet att starta om och testresultaten visas på skärmen. Om det finns några steg att följa, läs noggrant igenom dem och slutför processen för att åtgärda problemet.

Orsak 2: Problem med enhetsdrivrutiner

Ibland kan Windows 10 bli oresponsivt utan att någon specifik enhet är boven i dramat, men det kan vara drivrutinen som är den verkliga orsaken. Vanligtvis uppstår problemet när de installerade drivrutinerna på ditt system är föråldrade, inkompatibla eller korrupta. Du kan försöka uppdatera eller avinstallera den enhetsdrivrutin som verkar vara orsaken till problemet.

You might be interested:  Jag är den förvirrade Excel Pivot-tabellen som inte kan gruppera datum

För att öppna Enhetshanteraren kan du trycka på Windows + X. Gå sedan till den enhetskategori för vilken du vill uppdatera drivrutinen.

Utöka kategorin för enheten och högerklicka sedan på drivrutinen och välj Uppdatera drivrutin.

  • Next, select ‘Search automatically for drivers.’

Denna åtgärd kommer att låta Windows söka efter den senaste drivrutinsprogramvaran för enheten (om tillgänglig). Om Windows inte kan hitta någon senaste drivrutinsprogramvara, avinstallera den problematiska drivrutinen.

Om uppdatering av drivrutinerna inte fungerar kan du avinstallera dem och sedan installera om den kompatibla versionen av drivrutinen.

Gå till enhetsdrivrutinen du vill avinstallera i Enhetshanteraren under enhetskategorin. Högerklicka på drivrutinen och välj Avinstallera enhet. Om du ser Egenskaper, öppna den, gå till fliken Drivrutin och klicka på Avinstallera enhet i nästa fönster.

  • Then, choose ‘ Delete the driver software for this device and click OK.

När du är klar, stäng fönstret och starta om ditt system för att kontrollera om problemet är löst.

Orsak 3: Inkompatibilitet med hårdvara

Om du nyligen har gjort några förändringar i din hårdvara och de inte är kompatibla med ditt system kan du stöta på problem. Vanligtvis kan du uppleva att Windows fungerar dåligt eller att datorn kraschar när det finns en felaktig hårdvara i systemet. Så om några ändringar av hårdvaran har gjorts under de senaste dagarna, ta bort den enheten omedelbart och ersätt den med en ny, kompatibel enhet till din PC.

Förutom detta kan hårddisken i ditt system också vara den främsta boven. Om den blir felaktig eller korrupt kan det göra att Windows 10 inte svarar.

För att åtgärda korruption med din hårddisk, kör CHKDSK-kommandot med följande steg:

2. Skriv in kommandot chkdsk /f /r D: och tryck på Enter.

Observera att detta kan ta lite tid beroende på storleken på din hårddisk och mängden data som finns lagrad på den. Det är viktigt att inte avbryta processen när det här kommandot körs för att undvika ytterligare skador eller förlust av data.

När processen är klar, starta om datorn och kontrollera om problemet har lösts.

Vänta tills processen är klar. När skanningen är klar kan du starta om ditt system och se om problemet kvarstår.

Observera: Denna metod skannar hårddisken efter korruption och dåliga sektorer på hårddisken. Den markerar de dåliga sektorerna och förhindrar Windows från att lagra och läsa data från dessa sektorer, vilket kan leda till att du förlorar viktig data som är lagrad där. Därför bör du ta en säkerhetskopia av ditt system innan du utför denna metod (om möjligt). Annars kan du använda pålitlig programvara för dataräddning, såsom , för att återställa din viktiga data. Detta är ett verktyg för egna räddningsåtgärder som återställer data från Windows-system och lagringsenheter, såsom HDD:er, SSD:er, USB-enheter osv..

Orsak 4: Problem med Windows-registret

Windows-registret är en plats där all data relaterad till ditt system och dess konfiguration lagras. Varje gång det görs en ändring i ditt system, sparas den i registret. Om det finns någon korrupt eller ogiltig post i registret kan det göra att Windows 10 blir mycket långsamt och oresponsivt.

Ta bort ogiltiga eller korrupta registerposter genom att följa dessa steg:

1. Öppna Registereditorn och navigera till HKEY_LOCAL_MACHINE i vänsterpanelen.

2. Öppna nu SYSTEM.

Gå sedan till System och gå till CurrentControlSet. Välj sedan Kontroll > Klass.

Efter det, gå till 36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000 och klicka på Ta bort.

På nästa prompt, om du hittar poster för UpperFilters och LowerFilters där, högerklicka på dem en efter en och klicka på Ta bort.

Orsak 5: Malwareattack påverkar Microsoft Windows och leder till att det inte svarar i Windows 10

Ibland kan skadlig programvara attackera din Windows 10-dator och göra den relativt långsam eller oresponsiv. Det kan vara adware som injicerar sig i din webbläsare och fryser den, eller det kan vara rootkits som stjäl systemresurser. Därför bör du rensa webbläsarcachen, tillägg, adware och historik. För detta rekommenderar vi att du använder en pålitlig..

Dessutom kan skadlig programvara av alla slag ta kontroll över ditt system och försämra dess prestanda. Det kan även orsaka skador på den data som finns lagrad på ditt system. Därför rekommenderas det att du skannar din dator för skadlig programvara och tar bort den.

Tryck på Windows + I för att öppna systeminställningar, gå till Uppdatering och säkerhet.

Därefter går du till Windows-säkerhet och klickar på Virus- och hotskydd.

Följ instruktionerna som visas på skärmen för att bli av med skadlig programvara (om det finns någon).

You might be interested:  Jag är Ett Piano och jag kan berätta för dig hur många oktaver jag har!

Orsak 6: Inkompatibilitet med applikationer – Microsoft Windows svarar inte i Windows 10

Flera användare har rapporterat att deras Windows 10 fryser när de kör vissa specifika program. Vad kan orsaka att program inte svarar? Det kan bero på en dåligt skriven applikation eller mjukvara. Dessa kan inte bara påverka systemets prestanda utan också leda till fel eller totalt haveri av Windows. Om du lyckas identifiera vilket program/app/mjukvara som orsakar problemet, kan du enkelt avinstallera det och lösa problemet.

Gå till Systeminställningar och välj sedan Appar > Appar och funktioner. Välj programmet som verkar orsaka problemet med ditt system, högerklicka på det och klicka på Avinstallera.

Efter att du har avinstallerat programmet från ditt system, starta om det och kontrollera om det fungerar som det ska nu.

Orsak 7: Skadade systemfiler

När systemfiler blir korrupta eller skadade kan det leda till att ditt Windows 10 inte svarar alls. Felaktiga systemfiler kan också vara orsaken bakom flera andra problem, såsom , , , etc., vilket kan göra att du förlorar åtkomsten till ditt system och dess data. Därför rekommenderar vi att du kör en SFC-skanning för att bli av med problemet..

Öppna Kommandotolken och kör den som administratör. Skriv in följande kommando och tryck på Enter.

Vänta tills processen är klar. Därefter kommer kommandot att använda Windows Update för att hitta de korrupta filerna. Efter det, skriv SFC/Scannow och tryck på Enter.

Låt processen slutföras och starta sedan om ditt system för att kontrollera om problemet kvarstår.

Vad kan jag göra när Microsoft inte svarar?

Första steget är att kontrollera om det finns några systemuppdateringar tillgängliga. Detta kan du göra genom att gå till inställningarna på din dator och leta efter uppdateringsalternativet. Genom att hålla ditt system uppdaterat kan du förbättra prestandan och säkerheten.

Nästa steg är att stänga ner onödiga program och processer som körs i bakgrunden. Detta kan hjälpa till att frigöra resurser på din dator, vilket i sin tur kan öka hastigheten och minska risken för krascher eller fryser.

Efter det bör du starta om din dator. Ibland kan en enkel omstart lösa problem med långsamhet eller felaktigt fungerande program.

Slutligen, om ingenting av ovanstående åtgärder har hjälpt, bör du överväga att inaktivera eventuella add-ins eller tillägg som är installerade i dina program (t.ex. webbläsare). Dessa extrafunktioner kan ibland orsaka konflikter eller belasta systemresurserna utan anledning.

Det sista tipset är också viktigt: se till att regelbundet rensa temporära filer och cache på din dator. Detta kan göras genom att använda inbyggda verktyg eller tredjepartsprogram för att säkerställa optimal prestanda och undvika onödig belastning på systemet.

Windows 10 svarar inte? Nu vet du vad du kan göra!

När din Windows 10 är väldigt långsam och svarar inte, kan orsakerna vara olika, som diskuterats ovan. Som tur är de flesta av dessa problem inte svåra att hantera; så allt du behöver göra är att följa felsökningsmetoderna som beskrivs i denna artikel för att lösa problemen. När du har åtgärdat dem kan du sedan använda ditt system utan oönskade avbrott.

Was this article helpful? WHY STELLAR ® IS GLOBAL LEADER

Antal kunder: över 0 miljoner

År av excellens: över 0 år

Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen och för att övervaka och förbättra prestandan på webbplatsen i enlighet med våra…

Varför Windows 10 blir oresponsivt och hur man åtgärdar det?

Windows 10 kan ibland bli oresponsivt, vilket innebär att det inte svarar på användarens kommandon eller tar lång tid att utföra uppgifter. Detta kan vara frustrerande för användare som förlorar produktivitet och möjligheten att använda sina datorer effektivt.

Det finns flera faktorer som kan leda till detta problem. En av de vanligaste orsakerna är överbelastning av systemresurserna. När en dator körs med många program samtidigt eller när vissa program använder mycket minne eller CPU-kraft, kan det resultera i att Windows inte svarar.

En annan möjlig orsak är felaktiga drivrutiner. Om en enhetsdrivrutin inte fungerar korrekt kan den störa systemet och göra det oresponsivt.

Förutom dessa faktorer kan även virus- eller malware-infektioner, hårddiskfel och otillräckligt utrymme på hårddisken bidra till problemet.

Lyckligtvis finns det flera lösningar för att åtgärda detta problem. Först och främst bör du se till att din dator har tillräckligt med ledig diskutrymme genom att ta bort onödiga filer eller flytta dem till externa lagringsenheter.

Du bör också köra ett antivirusprogram för att söka efter skadliga program som kan ha infekterat din dator. Om några hot upptäcks bör du ta bort dem omedelbart.

För att hantera överbelastning av systemresurser kan du stänga ner eller avinstallera program som inte används och begränsa antalet program som körs samtidigt. Du kan också öka mängden RAM-minne i din dator om det behövs.

You might be interested:  Jag, Den Otillåtna Storleken På Klustret I Detta System, är inte stödd

Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att uppdatera eller ominstallera drivrutinerna för dina enheter. Detta kan göras genom att besöka tillverkarens webbplats och ladda ner de senaste drivrutinerna för dina specifika enheter.

Sammanfattningsvis, när Windows 10 blir oresponsivt finns det flera möjliga orsaker och lösningar. Genom att följa dessa tips bör du kunna åtgärda problemet och få din dator att fungera smidigt igen.

Windows 10 unresponsive

Här är några vanliga anledningar till varför Windows 10 plötsligt blir långsamt: Datorn har varit igång länge utan omstart. Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken. Hårddisken är korrupt eller fragmenterad.

– Om du inte startar om din dator regelbundet kan det göra den långsam.

– Om det inte finns tillräckligt med utrymme på hårddisken kan det också göra datorn seg.

– En korrupt eller fragmenterad hårddisk kan leda till prestandaproblem.

Fixing an unresponsive screen in Windows 10

En möjlig lösning för att stänga ner frysta program är att tvinga avsluta dem. Detta kan göras på följande sätt:

1. Starta om File Explorer i Windows.

2. Starta om den frysta datorn.

3. Kontrollera hårdvaran för eventuella problem.

4. Se till att alla uppdateringar är installerade.

5. Avinstallera oanvända program.

6. Skanna efter skadlig kod och virus.

7. Starta om PRAM eller NVRAM på Mac-datorer.

Det finns fler åtgärder som kan vidtas, men dessa är några grundläggande metoder för att hantera icke-svarande program.

P.S.: Kom ihåg att alltid säkerhetskopiera viktig data innan du utför några ändringar på din dator!

Why is my PC unresponsive?

Det är möjligt att en av komponenterna i din dator har slutat fungera eller håller på att sluta fungera, vilket kräver viss teknisk kunskap och reservdelar för att fastställa. Dåliga sektorer på hårddisken, en defekt strömförsörjning, ett felaktigt minneskort eller till och med något som är anslutet till en USB-port kan vara orsaken.

P.S. Om du inte känner dig bekväm med att felsöka själv rekommenderas det starkt att kontakta en professionell tekniker för hjälp.

Skriv gärna igen om du har fler frågor!

Hur avfryser jag Microsoft Windows?

Starta om och försök igen. Om du inte ens kan öppna Aktivitetshanteraren är din dator verkligen låst och det enda sättet att få den igång igen är genom en hård återställning. Håll ned strömbrytaren tills din dator stängs av, tryck sedan på strömbrytaren igen för att starta om från början.

P.S. Kom ihåg att en hård återställning kan leda till dataförlust, så se till att spara allt viktigt innan du utför detta steg.

How do I repair Microsoft?

1. Tryck på Windows-tangenten + R samtidigt.

3. Gå till Program eller Program och funktioner (beroende på din version av Windows).

4. Hitta Microsoft Office i listan över program.

5. Högerklicka och välj Ändra eller Reparera.

6. Följ instruktionerna som visas på skärmen.

My Microsoft Office frozen because of technical issues

1. Otillräckliga systemresurser: Stäng onödiga program och frigör minne genom att stänga oanvända filer eller starta om datorn.

2. Inkompatibel programvara eller tillägg: Vissa program eller tillägg kan vara oförenliga med Windows 10 och leda till att systemet inte svarar.

3. Virus- eller skadlig kod-infektion: Om din dator har blivit infekterad av virus eller skadlig kod kan det påverka systemets prestanda och få det att sluta svara.

4. Problem med drivrutiner: Föråldrade, korrupta eller felaktigt installerade drivrutiner kan också leda till problem där Windows inte svarar som förväntat.

5. Hårddiskfel: Om hårddisken har felaktigheter kan detta påverka systemets stabilitet och göra att det slutar reagera.

6. Systemuppdateringar som går fel: Ibland kan uppdateringarna från Microsoft gå snett, vilket resulterar i problem där operativsystemet inte längre fungerar korrekt.

7. Konflikter mellan olika program: Vissa program kanske inte fungerar bra tillsammans och orsakar konflikter som gör att Windows slutar reagera.

8. Överbelastning av arbetsminnet (RAM): Om du kör många tunga applikationer samtidigt kan RAM-minnet bli överbelastat och göra att Windows inte svarar.

9. Problem med nätverksanslutning: Om det finns problem med din internetanslutning eller nätverkskonfiguration kan detta påverka Windows prestanda och få det att sluta reagera.

10. Felaktiga systeminställningar: Vissa felaktiga inställningar i Windows kan också leda till att operativsystemet inte längre fungerar som förväntat.

Det är viktigt att notera att dessa bara är några av de möjliga orsakerna till varför Microsoft Windows inte svarar i Windows 10, och ytterligare felsökning kan krävas för att hitta den exakta orsaken till ditt specifika problem.