Forgive Them For They Know Not What They Do

En av de mest ödmjuka och verkligen hjärtskärande ögonblicken är när Jesus uttalar sitt första av sju uttalanden från korset.

Därefter sade Jesus: Fader, förlåt dem; för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder och kastade lott om dem. (Lukas 23:34 KJV)

Ändå är det inte bara romarna som var ansvariga för att spika Jesus på korset. Det är vårt syndafall som ledde till korsfästelsen av vår Frälsare, vilket utan tvekan är det mest kärleksfulla offret någonsin och ett exempel på bönen som vi alla bör hålla nära hjärtat.

Begripa dem, för de vet inte vad de gör

Fader: Här ser vi Jesus använda en bekant term som visar på det förhållande han hade med Gud Fadern. Detta står i kontrast till Jesu senare uttalande, ‘Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?’ (Matteus 27:46). Detta är en förändring i relationen då mörker täcker himlen och tystnad lägger sig över jorden under tre timmar. Vi ser denna relation återställas med Jesu sista uttalande från korset: ‘Fader, i dina händer överlämnar jag min ande’ (Lukas 23:46).

‘Förlåt dem:’ Korset är den främsta symbolen för det ultimata offret. Vi blir förlåtna på grund av Jesu skräckinjagande och smärtsamma död. Det finns ett par tankeskolor om vad, eller snarare vem, Jesus syftade på med ordet ‘dem’.

Det är tydligt att Jesus ber om förlåtelse för dem som faktiskt var ansvariga för att sätta honom på korset, det vill säga Pilatus, romarna, de judiska ledarna och de som hånade honom osv. Men hans förlåtelse gäller också varje person han dör för, och det inkluderar dig och mig.

Bakgrunden till Lukas 23: Varför ska vi förlåta dem, eftersom de inte vet vad de gör?

När vi når vers 34 i detta kapitel har Jesus genomgått den så kallade ‘rättegången’ med de judiska ledarna, flera piskningar och Pilatus dom, och nu är han spikad på korset, hängande mellan två brottslingar som rättmätigt bestraffades (enligt lagarna vid den tiden) för sina brott.

Hans kläder satsas på medan han hänger skadad och förödmjukad, utan någon annan anledning än att ledarna hatade honom.

Trots detta visar Jesus medkänsla när han vädjar till vår himmelske Fader att förlåta… Skriv om texten med egna ord, utan att utvidga ämnet, endast en enskild text och inget annat.

När var senaste gången någon förödmjukade eller skadade dig? När var senaste gången någon satte dig i en så outhärdlig situation att det kändes som om du inte skulle komma ut oskadd på andra sidan?

Var förlåtelse dagens ordning, eller tog det tid att bearbeta sorgen och smärtan? Vi måste vara försiktiga så att ilska inte förvandlas till bitterhet, även om vi har helt rätt i situationen. Vi måste följa Jesus exempel och be kanske en av de svåraste böner vi kan be. Han var utan synd, och döden var absolut..

Trots detta säger Han, ‘Fader, förlåt dem.’ Från korset. Inför döden. I otrolig smärta och lidande. Och Hans svar är att förlåta…

Luke 23 vers 34 handlar om en specifik bibelvers och dess betydelse

Han bad Gud att förlåta dem som hade gjort honom fel. Denna barmhärtighet sträcker sig också till var och en av oss. När vi sätter vårt förtroende till Honom och böjer oss inför Honom, förvandlar den här barmhärtigheten oss inifrån och ut och arbetar för att göra oss mer lika Honom. Samma förlåtelse som räddar oss kan vi välja att ge vidare.

1) Att be om förlåtelse: Vi kan praktisera denna nåd genom att aktivt be om förlåtelse från de människor vi har skadat eller behandlat orättvist. Genom att visa äkta ånger visar vi vår önskan om försoning.

2) Att vara barmhärtig mot andra: Vi kan efterlikna Guds barmhärtighet genom att vara generösa med vår egen förlåtelse gentemot andra människor. Istället för att hålla på ilska eller hämnd, kan vi välja att släppa taget och låta kärlek och nåd styra våra handlingar.

3) Att söka inre transformation: Förändringen börjar inifrån oss själva när vi lägger vårt fulla förtroende till Gud och låter Hans nåd forma våra hjärtan. Genom meditation, reflektion eller andlig praxis kan vi utveckla en djupare relation med Gud som leder till personlig växt.

4) Att sprida godhet i världen: Den samma frid som vi får genom Guds förlåtelse kan vi dela med andra. Genom att vara vänliga, visa empati och hjälpa dem i nöd sprider vi barmhärtighet och gör världen till en mer rättvis plats.

Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör: Kristi medkänsla

Denna förbön är inte bara till för dem som dömde och korsfäste Jesus, utan för hela mänskligheten. En människoras som saknar insikt i Guds frälsnings djupa mysterium. Jesus uttalar dessa ord inte som en begäran, utan med gudomlig auktoritet. Även om de hade ångrat sig skulle deras stora synd ha förlåtits dem. Faktum är att en av soldaterna faktiskt ångrade sig (se versen nedan) och betraktas som helgon inom vissa kyrkor..

You might be interested:  Jag är Vw T5 Obd Port och jag fungerar inte

“The centurion, seeing what had happened, praised God and said, “Surely this was a righteous man.” ( Luke 23:47 )

Betydelsen av Lukas 23:24

Jesus blev anklagad av judiska ledare, förhörd av Pilatus, Herodes och sedan Pilatus igen, och dömdes till att bli korsfäst. Lukas berättelse hjälper oss att se att även när Jesus Kristus blev falskt anklagad och led på korset, visade han självbehärskning, medkänsla, kärlek och förlåtelse.

I Lukas berättelse framträder följande:

1. Självbehärskning: Trots de orättvisa anklagelserna mot honom behöll Jesus sin lugnhet och värdighet.

2. Medkänsla: Även i sitt eget lidande hade Jesus omsorg om andra människor och visade medlidande gentemot dem.

3. Kärlek: Genom hela processen fortsatte Jesus att uttrycka sin kärlek till både sina lärjungar och sina fiender.

4. Förlåtelse: Trots den grymma behandlingen han fick stod Jesus fast vid principen om förlåtelse genom att be för dem som gjorde honom illa.

Dessa egenskaper hos Jesus ger oss en inspiration att efterlikna hans exempel genom våra egna handlingar i livet.

Förlåt dem, för de vet inte vad de gör: Lärdomar om förlåtelse

Jesus ger oss den ultimata förlåtelsebönen att följa. Hur i världen kan vi inte förlåta någon när Jesus bokstavligen blöder och desperat kämpar för att andas medan han lyfter upp sin misshandlade och brutna kropp på spikarna i sina fötter och handleder, och de första orden han säger är om förlåtelse?

Det framgår tydligt från flera skrifter att förlåtelse är av stor betydelse.

Enligt Mark 11:25 sägs det att när vi ber, så förlåter vi alla som vi bär agg mot för att själva bli förlåtna.

Efesierbrevet 1:7-8 uttrycker det vackert: ‘I Honom har vi förlossning genom Hans blod, förlåtelse för synderna enligt rikedomen av Hans nåd som Han har låtit flöda över oss med all visdom och frid.’

Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det är genom Jesu blod som utgjuts på korset som vi kan bli frälsta. Det är på samma kors där Jesus själv ber om förlåtelse för dem som var ansvariga för den smärta han led både fysiskt och andligt när han bar våra synder på sig.

Vårt samhälle har nästan nått sin höjdpunkt när det gäller att bli kränkt av varje litet misstag. Vi blir arga över vilka böcker människor läser och det faktum att någon vågar vara oense med vår egen åsikt.

Förlåtelse ges inte en andra tanke eftersom vi istället ägnar oss åt att kritisera, bränna, avboka och faktakolla för att framstå som överlägsna. Vi fokuserar inte på vår Frälsare, Hans offer och det otroliga exempel Han visade genom att visa kärlek, nåd och förlåtelse till människor som bokstavligen hatar och dödar.

Kan du föreställa dig en värld där vi tar detta exempel och faktiskt agerar efter det? Där vi visar nåd och förlåtelse till någon när vi känner oss orättvist behandlade?

Jesus, vår Herre och Frälsare, Gud i köttet, hade kunnat komma ner från korset när som helst, men Han valde att förlåta och Han valde att bära våra synder på sig själv så att vi kan ha evigheten med Honom i himlen.

Radikal kärlek. Radikal förlåtelse. Det är en radikal idé som behöver bli en del av vårt val att svara med kärlek på samma sätt som Jesus gjorde. För Bibeln säger i Johannes 13:35 att världen kommer att känna igen oss som Hans lärjungar genom vår kärlek.

Luke 23 vers 34 i King James Bibeln

I Lukas 23:34 säger Jesus till sin Fader att förlåta dem, för de vet inte vad de gör. Sedan delar de hans kläder och kastar lott om dem.

– Jesus ber till sin Fader och ber honom att förlåta folket som är ansvariga för hans lidande.

– Han påpekar att de inte inser konsekvenserna av sina handlingar.

– Samtidigt tar soldaterna hans kläder och delar dem mellan sig.

– För att avgöra vem som får vilken del av kläderna kastar de lott om det.

Be om att vi förlåter som Jesus gör

Vilken ursäkt har vi egentligen att inte förlåta dem som vi känner har gjort oss fel? Med Jesu enkla men kraftfulla bön har vi en modell för hur vi kan reagera när vi blir kränkta, svikna, föraktade och orättvist behandlade.

Jesus’ bön är förmedlande, vilket innebär att Han ber på andras vägnar. Jesaja 53:12 profeterade denna bön, ‘Eftersom han utgöt sin själ i döden och blev räknad bland överträdarna; ändå bar han mångas synd och förmedlar för överträdarna’ (SFB).

Under de sista timmarna av Jesus liv på jorden väljer han att be för andra istället för att begära hämnd. Skriften säger ju trots allt att hämnd tillhör Herren och att han kommer att vedergälla (se 5 Mosebok 32:35).

Istället säger Jesus, ‘Fader, förlåt dem.’ Låt oss komma ihåg att detta inte är den enda gången som Jesus använder denna modell för att visa oss rätt sätt att be. Han berättar för oss i Matteus 6:5-14 i Herrens bön hur vi ska be. Vers 12-13 säger, ‘och förlåt oss våra skulder, liksom vi också har förlåtit våra gäldenärer.’.

Vi måste be om förlåtelse för oss själva och vi måste förlåta dem som har sårat oss. Vers 14 fortsätter, ‘För om ni förlåter andra deras överträdelser, kommer er himmelske Fader också att förlåta er’ (ESV).

You might be interested:  Min sommarbil mods fungerar inte

Jesus gav oss instruktioner (att be om förlåtelse och förlåta andra) och ett exempel (förmedla förbön för andra).

Med påskens snara ankomst kommer vi ihåg Jesu offer för oss på korset och firar den tomma graven, för vår kung har uppstått. Han är levande. Vi har möjligheten att en dag förena oss med honom i himlen eftersom han bar våra synder och tog straffet åt oss.

Det är enkelt att leva i den förlåtelse som Jesus dog för, men ibland svårt att vidarebefordra den till andra. Vi bör vara medvetna, särskilt under denna tid men även efteråt, om vad Jesus valde att säga från korset. Låt oss följa Hans exempel..

På BibleStudyTools.com kan du hitta en sammanställning av de olika översättningarna av Lukas 23:34.

Jesus’ otroliga begäran på korset: ‘Fader, förlåt dem’. Jesus uttalade dessa ord medan han hängde på korset och bad till sin Fader att förlåta de människor som torterade och dödade honom. Det är en kraftfull uppmaning till förlåtelse och ett tecken på Jesu oändliga kärlek och barmhärtighet.

Denna handling av förlåtelse är särskilt anmärkningsvärd eftersom de som förorsakat hans lidande inte visste vad de gjorde. De var blinda för sanningen om Jesus och hans gudomliga natur. Trots detta valde Jesus att be om deras förlåtelse istället för hämnd eller rättvisa.

Det finns flera budskap i denna begäran om förlåtelse från Jesus. För det första lär den oss vikten av att vara beredda att ge andra människor nåd även när vi själva lider orättvisor eller smärta. Genom att visa barmhärtighet kan vi bryta cykeln av hat och våld.

För det andra visar Jesu böner om förlåtelse oss också värdet av empati och medlidande gentemot dem som gör fel mot oss. Istället för ilska eller hämnd väljer Jesus att se bakom deras handlingar till deras okunnighet och brist på insikt.

Slutligen illustrerar Jesu begäran också Guds ofattbara nåd mot mänskligheten. Genom sin son offrar Gud sig själv för att förlåta våra synder och erbjuda oss frälsning. Jesus’ ord på korset är en manifestation av denna kärlek och nåd, som erbjuds till alla som vill ta emot den.

I sammanfattning är Jesu begäran om förlåtelse ett uttryck för hans överlägsna kärlek och barmhärtighet gentemot dem som orsakade hans lidande. Det lär oss vikten av att visa förlåtelse, empati och medlidande mot andra människor, även när vi själva lider orättvisor. Det påminner oss också om Guds ofattbara nåd och kärlek gentemot mänskligheten.

Bethany Jett är en framgångsrik författare och marknadsföringskampanjer, samt en eftertraktad talare för kvinnor och tonåringar. Som entreprenör är Bethany medägare till två företag inom bokbranschen.

Hon är gift med en militär och mamma till pojkar som jobbar hemifrån. Hon älskar att använda planerare, spännande romaner och allt som har med det kvinnliga att göra.

Få kontakt med Bethany genom att besöka hennes webbplats: BethanyJett.com.

Denna artikel är en del av vår större samling av resurser om Påskveckan och påsken, som handlar om händelserna som ledde fram till Jesu död och uppståndelse. Vi hoppas att dessa artiklar hjälper dig att förstå betydelsen och berättelsen bakom viktiga kristna helger och datum, samt uppmuntrar dig när du tar tid för eftertanke över allt det Gud har gjort för oss genom sin son Jesus Kristus!

Vad är fastan och varför firas den? När är fastan? När börjar och slutar fastan? Vad är askonsdagen? Vad är palmsöndag? Vad är skärtorsdag? Vad är långfredag?.

Påsken är en kristen högtid som firas till minne av Jesus Kristus uppståndelse från de döda. Den heliga veckan, även känd som stilla veckan eller passionstiden, infaller före påsken och markerar Jesu lidande och död på korset.

Under den heliga veckan hålls olika religiösa ceremonier och gudstjänster för att reflektera över Jesu offer och återuppväcka tron hos troende. Många människor besöker kyrkor för att delta i speciella mässor och böner under denna tid.

Påskbönerna spelar en viktig roll under dessa andliga observationer. Troende ber om förlåtelse för sina synder och söker styrka i sin relation till Gud. Bönerna kan vara personliga eller delas gemensamt med andra troende vid gudstjänster.

Genom bönerna strävar man efter andlig vägledning, frid och tacksamhet inför det offer Jesus gjorde för mänskligheten genom sin död på korset. Det är också ett tillfälle att be om nåd, uppmuntran samt stärkt tro inför kommande utmaningar i livet.

Sammanfattningsvis är både påsken och den heliga veckan viktiga tider för kristna att reflektera över Jesu uppståndelse och hans lidande på korset. Bönerna spelar en central roll i dessa andliga observationer, där troende söker förlåtelse, styrka och vägledning från Gud.

Ephesians 4:32 is a biblical reference

Efesierbrevet 4:32 i andra översättningar säger att vi ska vara vänliga mot varandra, ha ett mjukt hjärta och förlåta varandra, precis som Gud genom Kristus har förlåtit oss. Det betyder att vi bör visa omtanke och medkänsla gentemot varandra samt vara villiga att förlåta när någon gör fel.

Att vara vänlig innebär att behandla andra med respekt och godhet. Vi bör sträva efter att vara snälla mot våra medmänniskor och inte agera på ett sätt som skadar eller sårar dem.

Att ha ett mjukt hjärta handlar om att visa empati och medlidande. Vi bör vara öppna för andras känslor och behov, och inte döma eller förakta dem. Istället bör vi lyssna, stötta och trösta när det behövs.

Att förlåta är en handling av barmhärtighet där vi släpper taget om ilska eller bitterhet gentemot någon som har gjort oss orätt. Precis som Gud har förlåtit oss genom Kristus borde även vi vara beredda att ge andra en ny chans utan att hålla fast vid deras misstag.

You might be interested:  Jag är den mystiska kartan som inte avslöjar platsnamn

Genom dessa tre principer – vänlighet, mjuka hjärtan och förlåtelse – kan vi bygga upp starka relationer baserade på kärlek, förståelse och frid. Genom Guds exempel kan vi lära oss hur man visar barmhärtighet mot varandra trots våra brister.

Colossians 3:13 is a biblical reference

13 Var tålmodiga med varandra och förlåt varandra om någon av er har en klagan mot någon annan. Förlåt som Herren har förlåtit er. 14 Och över alla dessa dygder, klä på er kärlek, som binder dem alla samman i fullkomlig enhet.

Ämnet handlar om att vara tålmodig och förlåtande mot varandra. Vi uppmanas att förlåta andra människor för deras misstag eller handlingar som kan ha sårat oss. Det betonas också vikten av att älska och visa omtanke, eftersom det är genom kärlek vi kan uppnå harmoni och gemenskap med varandra.

The verse in John 13 34 is about love

Jesus gav oss en ny uppmaning: Älska varandra. Precis som han har älskat oss, måste vi också älska varandra. Detta budskap betonar vikten av att visa kärlek och medkänsla gentemot våra medmänniskor. Genom att följa denna uppmaning kan vi skapa harmoni och främja positiva relationer i samhället.

Att älska varandra innebär att behandla andra människor med respekt och omtanke, utan fördomar eller förakt. Jesus visade oss detta genom sitt eget exempel – han offrade sig själv för vår skull och visade osjälvisk kärlek till alla människor, oavsett deras bakgrund eller status.

Genom att efterlikna Jesu kärleksfulla handlingar kan vi sprida glädje och hopp till dem omkring oss. Att vara empatiska mot andra hjälper oss också att bygga starkare gemenskaper där alla får plats och blir sedda.

Så låt oss ta till oss denna uppmaning från Jesus – att älska varandra som han har älskat oss. Låt det bli vår drivkraft i våra dagliga interaktioner med andra människor, så att vi kan bidra till en bättre värld fylld av kärlek och förståelse.

Luke 23:34 forgiveness

Jesus insiktsfulla böner ger oss en viktig läxa om förlåtelse. Trots den grymhet och orättvisa som Han utsattes för hade Han medkänsla för sina plågoandar. Hans uppmaning till Fadern att förlåta dem var ett uttryck för hans önskan om deras frälsning och vägledning mot sanningen.

Denna händelse illustrerar också Jesu fullkomliga kärlek till mänskligheten. Genom att be om förlåtelse åtog sig Jesus själva bördan av synden hos de som torterade Honom. Hans offer var inte bara fysiskt utan även andligt, då Han tog på sig våra synder och erbjöd oss möjligheten till frälsning genom Hans död på korset.

Vi kan dra lärdom av Jesu exempel genom att sträva efter samma barmhärtighet i våra egna liv. Att kunna se bortom andras misstag eller okunnighet och istället visa nåd är en utmaning men också en väg mot inre fred och harmoni både för oss själva och för dem vi möter.

Jesus forgave in Luke 23:34

En tolkning är att Jesus bad om förlåtelse för deras handlingar eftersom de inte insåg den fulla betydelsen av vad de gjorde. De handlade i okunskap och visste inte riktigt vad de gjorde när de drev igenom hans korsfästelse. Denna tolkning fokuserar på Jesu barmhärtighet och önskan att frigöra människor från skuld genom förlåtelse.

En annan tolkning är mer symbolisk och innebär att Jesus bad om förlåtelse för alla människor generellt sett. Genom sin död på korset offrade han sig själv som en gåva till mänskligheten och bad Gud om nåd även för dem som inte var direkt involverade i hans korsfästelse. På så sätt uttrycker han en universell önskan om förlåtelse och frid.

P.S.: Förlåta andra kan vara svårt ibland, men det kan också vara befriande både för oss själva och dem vi väljer att förlåta. Att låta gå av ilska och bitterhet ger oss möjlighet till inre helande och fred.

The moral lesson of Luke 23 is to be learned from the events that took place

1. Förlåtelse är ett val – vi väljer att släppa taget om vår ilska och bitterhet.

2. Att förlåta betyder inte att glömma eller ignorera handlingen, men det innebär att vi befriar oss själva från bördan av hat och hämndbegär.

3. Ibland kan människor skada oss oavsiktligt eller utan full förståelse för konsekvenserna av deras handlingar.

4. Genom att visa barmhärtighet och förlåtelse ger vi andra möjligheten till personlig utveckling och förändring.

5. Att hålla fast vid ilska och agg bara skadar oss själva på lång sikt genom stress, ångest och negativa tankemönster.

6. Förlåtelse frigör våra egna hjärtan från smärta och lidande, vilket leder till inre fred och välbefinnande.

7. Det kan vara svårt att förlåta i början, men med tiden kan vi lära oss att släppa taget om gammalt bagage för vår egen skull.

8. Förlåtelse handlar inte om att rättfärdiga eller försvara handlingar, utan snarare om att släppa taget och gå vidare.

9. Att förlåta är en styrkedemonstration – det visar vår förmåga att övervinna smärta och försonas med oss själva och andra.

10. Genom att praktisera förlåtelse kan vi skapa fred i våra relationer och främja en känsla av enhet och samhörighet.

Låt oss låta dessa tankar vägleda oss när vi möter svårigheter i livet och strävar efter att leva ett liv fyllt av kärlek, barmhärtighet och förståelse.