Medeltidens musik och datormusik

Under de senaste två veckorna har två nya artiklar publicerats, vilka ger intrycket av att reflektera rätt olika tidsperioder. För en dryg vecka sedan publicerades äntligen en artikel om musik under medeltiden (läsare har frågat efter en sådan). För några dagar sedan lades en steg för steg-guide till datormusik upp på sidan. Huvudbudskapet i denna artikel är att ge sig tid till att bli vän med datorn och lite enklare program innan man börjar lägga ut tusenlappar på utrustning. Många börjar med utrustningen, inspirerade av något de hört på Youtube, och blir sedan frustrerade när de inte lyckas åstadkomma något i samma klass.

I övrigt är en ny intervju på gång, men publiceringsdatumet är ännu okänt. Ni får hålla ögonen öppna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *