Medeltida musik

Välkommen till en artikel om medeltida musik på Komponera.se. Begreppet åsyftar förstås den musik som förekom under medeltiden, innan renässansens intåg i mitten av 1400-talet.

Den kulturella medeltiden pågick strax efter Roms fall till 1500-talet – en period om ungefär 1000 år. Den musikaliska medeltiden kanske inte bör ses fullt så lång. Vanliga tidsspann som brukar ges är 800-talet till och med 1400-talet. Icke desto mindre hinner det hända mycket inom musiken på 600 år. Under medeltiden föddes notskriften, den gregorianska sången, och flerstämmighet blev ett fenomen.

Introduktion till medeltida musik

Ur ett teoretiskt perspektiv:

Den tidiga repertoaren, som skulle lägga grund för den gregorianska sången (läs mer om den längre ner) kom från kristna samhällen i länder som Syrien och Israel. På 800-talet började man intressera sig för musiken från en teoretisk synvinkel. För första gången fick tonerna namn, och organiserades i skalor. De tidiga skalorna kallar vi idag för “kyrkotonarter”, eller “modusskalor”. Ett system vid namn solmisationen skapades av Guido av Arezzo för att nya melodier skulle vara lätta och lära sig. Tonerna fick varsin stavelse – ut, re, mi, fa, sol, och la. Ni känner säkert till detta system som det Maria sjunger om i Sound of Music. Idag använder vi emellertid oftast do istället för ut och lägger till ett ti för den sista tonen i skalan.

Rösten var det vanligaste och viktigaste instrumentet under medeltiden, men visst fanns det ett antal instrument. Oftast bestod ackompanjemanget av att instrumentalisten helt enkelt spelade samma melodi som sångaren sjöng, men ibland improviserades andra former av ackompanjemang fram.Instrument:

Redan på 700-talet tog sig felor (tidiga fioler) och liknande stråkinstrument till Europa från Bortre Orienten (japp, vårt vanligaste svenska folkinstrument är ursprungligen från Mellanöstern). Ett annat instrument som utvecklades och populariserades var vevliran – ett stränginstrument som till utseendet påminner mycket om vår skandinaviska nyckelharpa. Bland blåsinstrumenten återfanns skalmejan, som är en föregångare till dagens oboe, och traversflöjten, som är en föregångare till dagens tvärflöjt. Därtill var säckpipan ett vanligt folkinstrument – inte bara i Skottland utan på många håll i Europa. I kyrkorna började orglar dyka upp under 1300-talet. Vanligt var att de förekom i lite mindre format, såsom positiv (ett enmanualigt orgelverk) och portativ (en bärbar piporgel).

Sakral musik


Från början var framfördes de kyrkliga, liturgiska texterna helt utan ackompanjerande instrument. Språket var latin, och de melodier som uppkom föll under kategorin gregorianska sånger. Ofta framfördes (eller reciterades) texterna unisont. Munkarna i klostren, som reciterade liturgiska texter varje dag, blev snabbt mycket samsjungna. Vid mässor i kyrkorna kunde växelsång förekomma (när psalmerna framfördes i växling mellan olika körer eller körgrupper).

Melodierna kunde vara väldigt olika till naturen. Medan många sånger helt enkelt kort och gott hade en ton per stavelse (så kallad syllabiska sånger), så blev melismer allt vanligare. En melism uppstår när mer än en ton sjungs på samma stavelse. Du hittar exempel på melismer i varenda modern popsång.
Medeltida musik - målning

Profan musik

Särskilt förknippade med medeltida musik om man ser till den profana, sekulära musiken är förstås trubadurerna (eller trouvères, som de heter på fornfranska). Trubadurerna var vanligen anställda vid slotten och hoven, och sjöng ofta kärleksballader bestående av flera verser. Trubadurkulturen fanns främst i Frankrike och England (som åtminstone bland adeln var fransktalande efter den normanska invasionen 1066), men den hade ett stort inflytande på musiken i andra europeiska länder. Till och med kyrkan snodde balladmelodier från trubadurerna och satte liturgiska texter till dem.

Även dansen var viktig för de medeltida samhällena. Folkdanser som carole var vanligt förekommande, ofta i kombination med sång. Medeltida danser var ofta taktfasta, tydligt fraserade, och fulla av upprepningar. De varierade, komplexa taktarter som förekommer i många östeuropeiska danser idag var inte lika utbredda under medeltiden.

Om artikeln: Källor | Skribent.

Tillbaka till avsnittet om musikhistoria på Komponera.se.

Artikeln “Medeltida musik” publicerades den 2 augusti 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *