Kompositionsdagbok – vidare reflektioner

Nu har en dag gått och mitt kompositionsarbete har fortsatt. Jag har lyssnat på ett par andra verk av ungefär samma längd för samma ensemble, och har med full kraft insett att jag fortfarande behöver mer tålamod.

Det jag skapar för stunden är en uppbyggnad till ett sorts mellanklimax. Jag begränsas dock i att jag redan vet exakt hur det ska låta, varför jag är alldeles för ivrig att hitta rätt tillfälle. Vad jag tror mig ha lyckats göra är att bättre förbereda det starka mollackordet som kännetecknar klimaxen. Efter mycket om och men insåg jag att den inte bara behövde de där extra referenserna, men också en hel del andningsrum. Takterna innan klimaxen närmar sig gradvis total tystnad, samtidigt som de mer förberedande elementen ligger kvar i lyssnarens minne …förhoppningsvis.

Om man ser till uppbyggnaden i sin helhet så tycker jag mig ha fått till några klangfärgsmässigt strålande passager. Vad jag däremot saknar är en mer väldefinierad röd tråd. Visst, många idéer återkommer, men det behövs någonting mer konstant. Någonting man i större utsträckning kan räkna med.

Efter det att den inledande långsamma delen har nått sin kulmen vill jag inleda en betydligt snabbare sektion, med hastigt skiftande taktarter och tydliga accenter. Det sextoniga motiv jag byggt upp ska förstås spela en nyckelroll här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *