Kompositionsdagbok – mer rytmik

Det har gått lite för lång tid sedan senaste inlägget, och jag har arbetat alldeles för lite på kompositionen. Jag har emellertid skrivit en dryg minut musik utöver det jag hade senast, och jag kan dessutom med glädje meddela att jag följde mina egna råd.

Det gigantiska moll-ackordet känns numera, i mina öron, mer “rätt” än det gjorde förut, och det är framför allt för att de element som utgör passagen exponeras och kombineras under 30-40 sekunder efter ackordet.

Sektionen efter det som jag hittills har kallat för “mellanklimaxen” är en lite oberäknelig sektion där många olika små celler och motiv (de flesta av vilka redan har hörts) kombineras, placeras bredvid varandra, och placeras ovanpå varandra. Gradvis ökar frekvensen och regelbundenheten, och en rytm bildas, där huvudmotivet i sin nya form presenteras i oboe-stämman. Efter detta ökar tempot och jag övergår till 6/8 (med vissa inslag av 7/8 och 12/8). Här spelar huvudmotivet i sin nya form en huvudroll.

Ett av mina ständiga dilemman är i vilken utsträckning jag ska hedra mina ursprungliga idéer. Jag har sedan i juni haft en ganska klar bild av hurdant mittsektionen ska låta, men allt eftersom arbetet med verket fortskridit har jag börjat inse att just den idén kanske ändå hör hemma i ett annat stycke. Samtidigt har tanken på den tilltänkta mittsektionen ständigt påverkat mina kreativa beslut, och jag börjar känna att jag faktiskt närmar mig den punkt där dess förverkligande kan vara berättigat.

Vad det däremot inte råder några tvivel om är att det börjar bli hög tid för lite feedback från en annan musiker. Därför har jag bokat in ett möte med min handledare (också min föreläsare i komposition) på måndag. Det ska bli intressant att höra vad han tycker om det jag har skrivit så här långt. Kanske föreslår han att jag ska omarbeta det mesta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *