Kompositionsdagbok – första inlägget

Det var nu ett bra tag sedan jag uppdaterade bloggen här på Komponera.se. Anledningarna till detta kunde du läsa om i senaste inlägget, som publicerades i juni. Nu är det emellertid dags för återbesök! Jag har dragit igång ett kompositionsprojekt som jag känner att jag behöver få lite kontroll över, och kom på den briljanta idén att börja föra dagbok. Och givetvis finns då ingen bättre plats än bloggen på Komponera.se! Förhoppningsvis kan denna dagbok också inspirera er läsare till att ta itu med era egna projekt.

Jag börjar med lite bakgrundsinformation. Verket jag skriver är för mindre orkester, med besättningen två flöjter, två oboer, två klarinetter, två fagotter, två valthorn, två trumpeter, pukor, slagverk, och stråkar. Det är tänkt att vara 10-12 minuter långt.

Utöver att det är fantastiskt att komponera musik så har jag två syften med stycket. Dels ämnar jag låta det utgöra en betydande del av min kompositionsportfolio för den kurs jag läser för stunden (vilken går med namnet “Advanced Composition and Arrangement”), och dels tänkte jag skicka in den till en tonsättartävling, vars sista inlämningsdatum är i slutet av november.

I ljuset av att jag inte komponerat särskilt mycket för orkester har jag väl inga enorma förhoppningar vad denna tävling beträffar, men planen är också att den ska motivera mig till att göra mitt allra yttersta. Dessutom innebär inlämningsdatumet (vilket inträffar nästan en och en halv månad före deadlinen för portfolion) att jag måste sätta igång redan nu, vilket ger mig mer tid till att jobba med andra verk (både till den här kursen och andra) i december och början av januari.

I skrivande stund har jag komponerat en och en halv minut musik. Jag har kommit så långt så att jag har kunnat namnge verket – “Don’t Think” – tänkt att återspegla människans kamp mot destruktiva tankegångar. Syftet är inte att göra en musikalisk tolkning av denna kamp, utan snarare att låta den guida mig i mitt sökande efter “rätt” stämningar.

Ur en mer teknisk synvinkel kan det sägas att jag använder en av Messaiens skalor för att välja toner, nämligen hans “third mode” som du kan se illustrerad en bit ner på den här sidan. Bara därför ser jag nu att jag begått ett misstag och blandat ihop den andra och den tredje modalskalan en smula genom att använda Db istället för D. Men det är inte så noga.

Som ni märker innehåller denna skala faktiskt alla toner ur den kromatiska skalan utom Db (i mitt fall D), F och A. Det innebär en hel del potential för intressanta harmonier – utan att vara på bekostnad av den enhetlighet som modala skalor erbjuder (åtminstone har jag fått det intrycket så här långt in i kompositionsprocessen).

Det ska dock sägas att jag förmodligen kommer att skifta mellan olika skalor. Hittills har jag emellertid närmast uteslutande hållit mig till Messiaens tredje.

Inledningsvis har mitt mål vara att skapa en väldigt dynamisk musik, med många stringtremolon och snabba “runs” (svensk översättning, tack!) i träblåsinstrumenten. Tempot i sin helhet är dock långsamt, och tanken är att sakta bygga upp till något sorts “mellanklimax”, innan jag övergår i en snabbare sektion.

Eftersom jag i grund och botten ännu känner mig som en “tonality guy” så försöker jag hitta balansen mellan ett aktivt nyttjande av dissonanser och täta tonkluster, och små, regelbundna referenser till konventionell, tonal musik. Messiaens tredje skala öppnar dessutom för just detta. Det klimax jag försöker bygga upp till är, exempelvis, ett starkt m9-ackord. Jag bad emellertid en kompis att lyssna till en Sibelius-version av mina första nittio sekunder i eftermiddags, och som han uppfattade så kom detta klimax för plötsligt. Jag hade inte riktigt förberett det tillräckligt väl. Förmodligen behöver jag ge uppbyggnaden lite mer tid och gradvis få in mer referenser till exempelvis dominantackordet, eller andra tonala element som bättre rättfärdigar ett ganska plötsligt, gigantiskt mollackord.

Nästa steg får förmodligen bli att knåpa ihop en liten överblick över styckets struktur. Var ska jag ta vägen? Hur ska jag göra det?

Räkna med fler uppdateringar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *