5. Instrumentkunskap

Det här kommer vara mer än bara en artikel utan ett avsnitt i sig, med många undersidor. Temat är instrumentkunskap, och bara under den här domänen kan du lära dig mängder av fakta och tips om orkesterns instrument. På den här introduktionssidan kommer den övergripande strukturen av dessa läggas upp.

Först och främst tänkte jag lista de olika sektionerna inom orkestern, efter hur det här faktabaserade avsnittet kommer att läggas upp:

  1. Stråkinstrument
  2. Träblåsinstrument
  3. Bleckblåsinstrument
  4. Slagverk
  5. Harpa och piano

För att göra det enkelt att följa så kommer artiklarna som berör dessa sektioner listas med sektionen i frågas bokstav. Så här ser upplägget ut (försök gå igenom artiklarna i ordning!):

A. STRÅKINSTRUMENT

i.        Introduktion till stråksektionen

ii.         Stråksektionens instrument

iii.         Stråken – en presentation

iv.         Stråken – olika tekniker

v.         Bra att veta om stråkinstrument

B. TRÄBLÅSINSTRUMENT

i.         Introduktion till träblåssektionen

ii.         Träblåsinstrumenten – flöjterna

iii.         Träblåsinstrumenten – rörbladsinstrument (enkla)

iv.         Träblåsinstrumenten – rörbladsinstrument (dubbla)

v.         Bra att veta om träblåsinstrument

Instrumentkunskap - trumpetC. BLECKBLÅSINSTRUMENT

i.         Introduktion till bleckblåssektionen

ii.         Bleckblåsinstrumenten i detalj

iii.         Bra att veta om bleckblåsinstrument

D. SLAGVERK

i.         Introduktion till slagverkssektionen

ii.         Slagverk – membranofoner

iii.         Slagverk – idiofoner

iv.         Slagverk – stämda idiofoner

v.         Bra att veta om slagverk

E. ÖVRIGA INSTRUMENT – HARPA OCH PIANO

i.         Om harpan

ii.         Om pianot

Med hjälp av dessa tjugo artiklar hoppas jag att du ska kunna bygga upp din förståelse för och kunskap om orkesterns instrument. Känns all denna information överväldigande så, ögna igenom artiklarna! Eller spar dem till senare och gå direkt på nästa avsnitt! Detta går igenom olika principer inom orkestrering.


Gå till nästa artikel – Principer inom orkestrering.

Gå till föregående artikel – Att lyssna på orkestern.

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 4 januari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *