5E. i. Harpan

Denna artikel är den första i den avslutande delen i avsnittet instrumentkunskap. Tidigare artiklar har gått igenom stråkinstrument (5A), träblåsinstrument (5B), bleckblåsinstrument (5C) och slagverksinstrument (5D). Därmed återstår bara de två huvudsakliga instrument som inte faller i någon av de tidigare kategorierna – harpan och pianot. Vi kan kalla avsnittet för “Övriga instrument”, även om de gör dessa två instrumentjättar orättvisa. Här ska det först och främst handla lite om den mångsträngade harpan.

Harpan är ett av våra allra äldsta instrument. De tidigaste varianterna hade långt ifrån de 47 strängar som dagens vanliga harpa är utrustad med. De kunde heller inte spela alla kromatiska noter, och hade inte samma utvecklade pedalsystem.


HARPA 
Harpa, bild från Musik-instrument.se

  • Det finns oftast bara en harpa i orkestern, men i större orkesterverk förekommer också två.
  • Harpan är ett mångsidigt instrument som kan spela allt från melodier till ackordackompanjemang och glissandi. En ackompanjerande harpa drar oftast nytta av brutna ackord i form av arpeggion.
  • En harpas ton kan beskrivas som mörk och rund i lägre register, men successivt ljusare och kantigare i högre register.
  • Harpan är inte ett instrument för superstarka passager. I harpans högre register, exempelvis, är toner starkare än f mycket svåra att få till.
  • Harpan har 47 strängar och 7 pedaler.
  • Vanligen har harpan omfånget H2g#4 (subkontra-H till fyrstrukna giss).

En annan sak som är bra att veta är hur harpans stämma skrivs ut i ett partitur. Det rör sig om ett dubbelsystem med en notrad för diskant och en för bas – precis som i pianonoter. Vad harpan beträffar tillkommer dock pedalmarkeringar, som kompositörer sätter in för att visa harpisten hur han eller hon på bästa sätt kan använda pedalerna för att kunna spela alla noter. Detaljerade beskrivningar över hur harppedalerna fungerar ingår inte i detta introduktionsavsnitt till orkestrering, men det kan sägas att de har tre lägen. Trycker man ner en pedal så lågt som det går så kommer de toner som hör ihop med just den pedalen att höjas med en halv ton. Det finns också en hög pedalposition, vid vilken alla toner sänks en halv ton.

Hoppas du känner att du fått dig lite värdefull information om harpan! Gå gärna vidare och läs om pianot i orkestern också.


Gå till nästa artikel – Pianot.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 21 februari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *