5B. iii. Träblåsinstrument – enkla rörblad

Denna tredje artikel i avsnittet “Träblåsinstrument” handlar om instrument med enkla rörblad. Man brukar nämligen särskilja de träblåsinstrument som inte är flöjtinstrument på rörbladen i munstycket – huruvida de är enkla eller dubbla.

I den här artikeln handlar det om enkla rörbladsinstrument, och att tillägna en egen artikel åt dessa är inte en av mina ljusaste idéer. De mest välkända av dessa typer av instrument är nämligen klarinetten och saxofonen. Och saxofonen stöter man inte så ofta på i orkestern!

Med ens blir alltså detta en liten introduktion till klarinetten, och några av dess olika modeller. Högst fem minuters läsning!


KLARINETT 
Klarinett - enkla rörblad, träblåsinstrument, bild från Musik-instrument.se

  • Klarinetten görs i trä, och har en väldigt “öppen” klang
  • Klarinetten stäms i många olika toner, men den vanligaste i orkestersammanhang är Bb. När man skriver noterna till ett instrument i denna tonart så kommer exempelvis ett skrivet C ljuda som ett Bb. Vilken ton du än skriver så kommer klarinetten spela en ton lägre!
  • Andra förekommande stämningar är Eb (ett C ljuder då som ett ettstruket Eb) och F (ett C ljuder då som ett litet f. Notera att emedan Eb-klarinetten är “höjd”, är F-klarinetten “sänkt”.
  • Klarinetten har det skrivna omfånget e-a3 (lilla e till trestrukna a). Samma omfång gäller för alla klarinetter, men glöm inte att omfånget förskjuts beroende på i vilken ton klarinetten är stämd!
  • Klarinettens “bekväma” omfång är jämförbart med en altsångares.
  • Enligt Nikolaj Rimskij-Korsakov överträffar klarinetten flöjterna i uttrycksfullhet och nyanser.
  • Klarinetten nyttjar sällan vibrato.
  • Rimskij-Korsakov har i sin bok Principles of Orchestration satt ihop ett diagram över träblåsinstrumentens klangfärger i olika register. Här hittar du diagrammet! Fem notrader ner hittar du tre varianter av klarinett. Lägg märke till att klarinettens absolut bästa register är i den tvåstrukna oktaven.
  • Basklarinett och kontrabasklarinett förekommer ibland i orkestern. Basklarinetten ljuder vanligen en oktav under Bb-klarinetten. Kontrabasklarinetten ljuder två oktaver under Bb-klarinetten. Dessa instrument dubblerar ofta andra träblåsinstruments stämmor (klarinetten inkluderad) en eller två oktaver ner för att åstadkomma bredd, djup och en rikare textur. För att förvirra ytterligare finns både altklarinett och kontraaltklarinett, vilka ljuder en halv respektive en och en halv oktav underBb-klarinetten.

Gå till nästa artikel – Träblåsinstrument – dubbla rörblad.

Gå till föregående artikel – Träblåsinstrument – flöjter.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 12 januari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *