Dynamisk mikrofon

Välkommen till en artikel om dynamisk mikrofon på Komponera.se. Här kommer du inte att lära dig mycket om vad en dynamisk mikrofon är och hur den fungerar, men snarare om vilka fördelar och nackdelar denna variant har i jämförelse med andra typer av mikrofoner. Du kommer också att delges ett antal tips på bra dynamiska mikrofoner som finns ute på marknaden!

Varför dynamisk mikrofon?

För det första, vad finns det för olika fördelar med att utrusta sig själv med en dynamisk mikrofon istället för med exempelvis en kondensatormikrofon? Man kan börja med att säga att prislappen för dynamiska mikrofoner ofta ser mer tilltalande ut än de för kondensatormikrofoner. De är med andra ord relativt billiga, och anses dessutom mer hållbara än kondensatormikrofoner. Sedan ska vi inte glömma att nämna att för att använda dynamisk mikrofon så behöver du inget sorts batteri eller annan strömkälla för att få den att fungera.


Mikrofoner på Thomanns webbutik


Sedan så har vi naturligtvis ett antal nackdelar, precis som med allt som är “relativt billigt”. Bland de mindre bra aspekterna återfinns det faktum att dynamiska mikrofoner varken alstrar mycket lågfrekventa ljud/mycket högfrekventa ljud, eller ljud som kommer från en punkt en bit ifrån mikrofonen, särskilt väl  (generellt sett). Dessutom så är de inte särskilt bra på ljud som kommer stötvis och snabbt (rappare kanske därmed bör satsa på en kondensatormikrofon istället).

Varianter:


Oavsett vad så finns det ett antal dynamiska mikrofoner som väl får ses som mer lyckade produkter än andra. Här är några av dessa:

Dynamisk mikrofonShure SM57 – Shure är kanske den mest kända tillverkaren av dynamiska mikrofoner, och deras produkter är verkligen alltid värda att kolla upp. SM57:an är en variant som kostar ungefär 800 kr, och samtidigt en av de absolut populäraste i budgetklassen. På Sweetwater.com har den mycket höga användarbetyg och många menar att man inte klarar sig utan den.

Sennheiser e835 – Här har vi en annan så gott som lika populär dynamisk mikrofon för ungefär samma pris. Vilken av de två som faktiskt är bäst är en svårbesvarad fråga, eftersom det är lite av en maktkamp i stil med den mellan notprogrammen Sibelius och Finale. Användare tenderar uppskatta den mest som de så att säga “först blev kär i”. Eftersom priset är så gott som samma och de goda recensionerna så gott som lika många rekommenderar jag nästan lottning om du är ute efter en dynamisk mikrofon i just 800-kronorsklassen.

Audix i5 – Den här varianten har enligt många ännu lite klarare och renare ljud än de två ovanstående, och kostar ungefär lika mycket, men den har inte slagit på många sätt och recensenterna är inte lika många. En användare observerar att Shure är svagare på låga frekvenser, så att man måste byta till Sennheiser. Dock så är Sennheiser mindre bra på att alstra höga frekvenser, så vill man spela in sådana får man byta tillbaka till Shure. Med Audix i5 behöver man inte byta alls! Men som sagt, denna variant har lite färre recensioner och därigenom mindre backup.

Shure SM7B – Detta är de dynamiska mikrofonernas superhjälte, åtminstone i prisklassen under 3000 kr. Shure SM7B kostar ungefär 2500 kr, men ger ett klarare, renare och bättre ljud än någon av de ovanstående mikrofonerna. Alla nya användare tycks bli lika frälsta av den, så vill man köpa en riktigt bra dynamisk mikrofon och känner att man kan lägga ut summan, så gör det!

För information om hur en dynamisk mikrofon faktiskt fungerar rekommenderas en mer faktabaserad sida som exempelvis Wikipedia.

Om artikeln: Källor | Skribent.

Tillbaka till Mikrofoner – tips och guide på Komponera.se.

Artikel publicerad den 3 augusti 2011. Bearbetad den 7 juli 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *