5C. i. Bleckblåsinstrument – en introduktion

Välkommen till denna introduktion till bleckblåsinstrument! Här kan du läsa en kort inledning till detta delavsnitt, varpå du kan gå vidare via länken nedan för att bekanta dig mer specifikt med de olika instrumenten.

I orkestern består bleckblåssektionen av trumpeter, valtorn, tromboner och tubor. Tillsammans bildar de en stark sektion (bara stråksektionen, när den spelar tutti, är starkare. De är också en ganska homogen grupp av instruments, med hyfsat liknande klangfärger, vilket gör att de passar mycket bra ihop. Samtliga instrument spelas genom att man blåser in luft med en särskild, “stötande” teknik, och skapar därigenom vibrerande luftkolumner inuti instrumentet. Således bildas ljudvågor som justeras med hjälp av klaffas och som sedan förstärks av det utmynnande klockstycket.

Bleckblåsinstrument - bleckblåssektionen - valthornBleckblåsinstrument har ganska kraftigt varierande klangfärger beroende på var i registret man spelar. Valthornet har exempelvis en ganska rå, skorrande, och respektingivande klang i sitt lägre register, men en betydligt mjukare och rundare ton i sitt högre register.

Alla bleckblåsinstrument är inte lika starka. Om man exempelvis skriver ut ett forte (f) för varje stämma och har lika många av varje bleckblåsinstrument så kan man inte räkna med att de alla stämmor ljuder lika starkt. Mer om detta kan du läsa senare i detta avsnitt om orkestrering!

På lägre volymer har bleckblåsinstrumenten som sektion ett, som P. Gilreath beskriver det, “varmt och innerligt” ljud, medan adjektiv som “kraftfull” och “aggressiv” måste tillämpas för bleckblåsinstrument på högre volymer.

Trots att sektionen bara består av fyra instrument så delar ofta orkestratörer upp dessa i två grupper – valthorn bildar en egen grupp, och trumpeter, trumboner och tubor den andra. Anledningen till detta är att valthornet ofta får spela tillsammans med träblåsinstrumenten för att bidra med extra djup och färg till den sektionen. I övrigt så är valthornets munstycke trattformat, medan de andra bleckblåsinstruments munstycken snarare kan beskrivas som “koppformade”. Detta bidrar till att ge valthornet en ganska annorlunda ton i jämförelse med de andra instrumenten.


Gå till nästa artikel – Bleckblåsinstrumenten i orkestern.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 18 januari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *