5C. iii. Bra att veta om bleckblåsinstrument

Den här avslutande artikeln om bleckblåsinstrument går igenom lite olika “bra att veta” om denna sektion. Det finns ju alltid vissa egenheter hos en instrumentsektion som är bra att känna till när man sätter sig och studerar sitt partitur, eller drar igång en komposition för orkestern. Jag tänkte gå igenom några viktiga rubriker som Paul Gilreath, som författat A Guide to MIDI Orchestration, ser som de mest relevanta för bleckblåsinstrument.

Artikulationer och accentueringar

I avsnittet om stråkinstrument var jag tvungen att ägna två hela artiklar åt stråken och olika speltekniker. För bleckblåsinstrumenten behöver man åtminstone inte i introduktionsstadiet göra det så komplicerat för sig. Bleckblåssektionen förmår spela legato, staccato, och mellantingen. De har olika klangfärger i olika register (se föregående artikel) och valthornet kan åstadkomma spännande toner om högerhanden används till att justera utflödet av luft. Ett av de mest effektiva sätten att justera bleckblåsinstrumentens “sound” är emellertid att använda sordin  (se nedan).

Vibrato hos bleckblåsinstrument

Träblåsinstrumenten använder ofta vibrato, och det med riktigt härliga effekter. Bleckblåsinstrumenten använder inte alls vibrato lika ofta, och när det väl används så är det oftast i solopartier. Valthorn och tuba tillämpar väldigt sällan tekniken, trombon vid enstaka fall, trumpet aningen oftare.

Arrangemang för bleckblås

När man arrangerar för bleckblåssektionen kan man se trumpeten som sopraninstrument, valthornet som altar, trombonen som tenorer och tuban som basar (för att dra en koppling till de välkända sångstämmorna). Som nämnt i en tidigare artikel så hamnar dock valthorn ovanför trumpeterna i partituret, troligtvis delvis på grund av att valthornen ofta ackompanjerar träblåsinstrumenten, och delvis på grund av att valthornen förekom i orkestern innan resten av bleckblåsinstrumenten gjorde det. Dessutom spelar trumpeterna, trombonerna och tuborna ofta samma rytm som pukorna, vilka har sin stämma direkt under bleckblåsinstrumenten.

Con Sordino

Ovanstående ordkonstellation betyder “med sordin”. Sordin är en anordning som dämpar ljudet och samtidigt ändrar klangfärgen hos de instrument som tillämpar den. I fallet bleckblås används en liten kon av metall eller papp som placeras i instrumenten. Sordin kan användas i följande situationer:

– När bleckblåsinstrumenten behöver tonas ned

– När en annan klangfärg behövs

– En kombination av ovanstående


Gå till föregående artikel – Bleckblåsinstrumenten i orkestern.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 25 januari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *