Artikel om popmusik påbörjad

Avsnittet “musikhistoria” har utökats ännu lite mer, och nu med en artikel om populärmusik. Emedan denna inte handlar så mycket alls om historia, utan mer om vad populärmusik innebär, och vilka olika genrer man kan stöta på inom populärmusiken, är jag säker på att den kan vara givande.

Bland annat har du chansen att lära dig hur man identifierar relativt smala genrer om man ser till hela musikhistorien, såsom funk och rock’n’roll.

Artikeln är i nuläget bara påbörjad men kommer att färdigställas senast nästa vecka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *