Ackordanalys – en guide

Den här artikeln handlar om ackordanalys, som faktiskt är enklare än noter och väldigt “handy dandy”. Vi använder ackordanalys för att symbolisera en harmoni, och själva notationen består av ackord-symboler, såsom t.ex. F. På ett väldigt smidigt sätt kan vi ersätta ackompagnemangsnoter med just ackordanalys, genom att skriva dessa enkla tecken ovanför ett notsystem, eller kanske bara en sångtext. Mycket användbar information finns i Komponera.se’s artikel om ackord, och varje gång något känns obekant i denna text så rekommenderar jag en titt i den. Här kommer jag fokusera på grundtänket för att utarbeta eller tyda en ackordanalys.

Guide till ackordanalys:

Vi börjar enkelt; den huvudsakliga skillnaden mellan ett durackord och ett mollackord är bekant för de flesta, det vill säga – durackordets harmoni liknar vi människor med glädje, medan mollackordet klingar mer dystert. Durackordet skrivs med en enkel bokstav, till exempel A. Detta A betyder då A-dur. För att beteckna ett mollackord krävs bokstaven m (mycket viktigt att m:et är litet). Am är alltså A-moll.

Färgade ackordAlla ackord som inte är rena dur- eller mollackord är färgade ackord. Om vi väljer durackordet G som utgångspunkt så kan vi ta upp lite olika saker vi kan göra med det för att beteckna ett färgat ackord. Viktigt att tänka på är att ett vanligt durackord innehåller ettan (primen), trean (tersen) och femman (kvinten) i tonskalan (information om skalor). Utöver dessa, för att färga ackordet, kanske känns det rätt att:

 • Lägga till sexan (sexten) i skalan. Då lägger vi till siffran sex – G6
 • Lägga till sjuan (septiman) i skalan. Då lägger vi till siffran sju – G7
 • Lägga till nian (nonan) i skalan utöver sjuan. Då byter vi ut sjuan mot siffran nio – G9
 • Lägga till nian (nonan) i skalan utan att inkludera sjuan. För det krävs ett “add” före nian, för att markera att bara nian läggs till – Gadd9

AckordanalysSamma system gäller om du vill lägga till en elva (undecima). Skriver du G11 får du med sjuan och nian på köpet (musiker är dock ofta oense på den här punkten), skriver du Gadd11 lägger du bara till elvan. I vissa fall krävs mer än bara en siffra. För att krydda på ditt arrangemang eller din komposition kanske du vill:

 • Lägga till den stora sjuan (stora septiman, en halvton högre än septiman/lilla septiman) i skalan. Då lägger vi till ett “maj” plus siffran sju – Gmaj7
 • Lägga till tvåan (sekunden, samma ton som nonan men en oktav ner) i skalan, och samtidigt exkludera trean (tersen). För detta krävs ett “sus” – Gsus2
 • Lägga till fyran (kvarten, samma ton som undeciman men en oktav ner) i skalan, och samtidigt exkludera trean (tersen). För detta krävs ett “sus” – Gsus4, eller bara Gsus.

Att skippa kvinten ger en intressant effekt i alla möjliga musiksammanhang, och ibland är det nödvändigt att exkludera vissa toner i skalan för att de inte ska “skära sig” (exempel: toner som ligger alldeles intill varandra, t.ex E och F klingar inte vackert ihop om de spelas i samma oktav). Därför är sus-ackorden synnerligen användbara. Ibland i ackordanalys kan du dessutom tillämpa minustecken. Exempelvis betecknar ett Gm7-5 ett G-moll-ackord plus septima men utan kvint.

Även moll-ackorden kan du sätta siffror på med samma system som ovan för att beteckna färgade ackord, t.ex. Gm7, Gm9. Ibland krävs emellertid ackord som avviker ganska mycket från grundackordet, och då kan det var bra att ha ett hjälpmedel för att hitta rätt ackordanalys. Mitt heta tips är en Piano Chord Finder, som visserligen är på engelska men inte särskilt svårförstådd. Har du svårt för pianonoter kan du ju alltid helt enkelt jämföra noter med ett annat instrument och där igenom hitta rätt.

Vanligt i ackordanalys är snedstreck eller “slash”-tecknet. Vad betyder egentligen det och hur påverkar det ackordet? Svaret är att om man exempelvis skriver C/G, då ska man spela ett C-durackord, men lägga ett G i basen. Det skapar alltid en något annorlunda karaktär än om man bara spelar grundtonen (C) i basen. Just denna teknik att ändra bastonen är oerhört effektiv när man skriver musik.

Hoppas denna artikel har varit givande, pedagogisk, och att ackordanalys inte längre är varken svårt att skriva eller att tyda.

Artikel publicerad den 10 januari 2009. Senast uppdaterad den 20 juli 2017.

Tillbaka till Musikteori på Komponera.se.

Acknowledgements: Image: PANPOTE / FreeDigitalPhotos.net

1 Comment

 1. Lisa

  Jag begriper det mesta grundläggande inom musikteori, men ackord är det absolut värsta. Läser jag ett notblad och ska lista ut ackorden har jag inga problem med att se vilka noter det är. Men hur vet jag noter som blir vilket ackord?

  Har övat en del på enklare sånger som “En sockerbagare” men det är obegripligt för mig. Vad ska jag tänka på?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *