Sångtexter

Att skriva egna sångtexter kan vara ganska så knepigt, men det allra svåraste är alltid att ta sig över “komma igång”-tröskeln. I den här artikeln tar hag upp lite allmänna tips samt presenterar och diskuterar två olika sångtexter – en egen, och en från populärmusiken.

Jag tänker inte ens försöka ge någon steg för steg- guide vad gäller sätta ihop sångtexter. Sångtexter är ju otroligt personliga och det är ju helt och hållet upp till var och en vad man skriver om. Sen om vi kombinerar skriva sångtexter med skriva egen musik så väcks frågan: “Vad gör man först?” Jag skulle säga att även det är upp till en själv; man får prioritera det som känns viktigast i varje situation. Hur som helst, med hjälp av en egen sångtext ska jag åtminstone försöka bidra med möjliga riktlinjer. Musiken utgör temat för en kortfilm, men skrevs ursprungligen utan något riktigt syfte. Texten är med andra ord insatt efter det att melodin skapades. Texten i fråga är ganska “cheesy” och spelades tyvärr in utan popfilter, vilket ni lär märka.

Sångtexter – en studie

A Gleam Of Home by Komponera.se. Med Vera Lindman (f. 1996). Från QSI Bratislava End Of Year Video 2008. © januari 2008.


Utvalda länkar: Demolåtar.se


Vera Lindman

Vera Lindman


För att förstå vad sångtexter handlar om är det bra med lite bakgrundsinformation. Någon sådant är bra att ha också om man är inställd på att skriva en egen sångtext. Vad är det jag vill fånga upp eller få fram? En berättelse, ett koncept, eller någon sorts åsikt?

Kortfilmen i fråga skapades för en internationell skola i Bratislava, där välberesta elever stannar för att gå i skolan ett par tre år, för att sedan flytta vidare. Barn som växer upp med kringresande föräldrar och som sällan får stanna under längre perioder på ett och samma ställe brukar kallas “Third culture kids”. Det händer ofta för barn uppväxta i sådana förhållanden att de inte skaffar vänner. De vet att de ändå ska resa någon annanstans snart igen, och kanske aldrig återse den plats de just nu är på. Sången handlar om en “third culture kid” som tror sig ha hittat sitt riktiga hem, men som allteftersom sången fortlöper börjar inse att “hemma”, det riktiga hemma, nog inte riktigt finns där. Alla underbara upplevelser i “himlen” (på vilket sätt platsen uttrycks) var tillsammans egentligen bara en svag glimt av det riktiga hemma, för hemma är ju något som består, något som alltid finns där. Den “svaga glimten” får stå för sångarens starka vilja att ha något att kalla hemma, en kompromiss inombords att inte helt förkasta det som verkat vara paradiset, trots att ingen väg tillbaka finns. Det man kan fråga sig själv är: Har du någonsin tvekat när du fått frågan “Var kommer du ifrån?”

Den här sången har jag valt för att den har en hel del svagheter – det är svårt att lära sig skriva bra texter genom att bara läsa perfekta sådana!

—————————–

VERS 1: I know a place that resembles cloud nine,
where true happiness shines, a fire straight out of the unknown
Crammed with a closeness that doesn’t decline,
starting off as a gleam of light, and now has that spark grown
Strong, it’s a flame of delight,
which I’ve felt since I first came to the place I could proclaim
The heart of God’s land and the land of my heart.
What could bring us apart?

Jag inleder sångtexten genom att låta huvudpersonen uttrycka all sin glädje över något som skänkt henne mycket lycka. Hon har förälskat sig i en särskild plats på jorden, en fristad mitt i all sorg. Platsen skulle kunna vara var som helst på jorden. Hon frågar sig själv varför hon någonsin skulle behöva lämna denna sjunde himmel, och hon vill inte förstå att något har kommit emellan. Notera sångtextens fokus i syftning – det är hela tiden platsen som beskrivs, och den byts aldrig ut mot exempelvis en känsla.

Det finns dock utrymme för förbättringar. Vill man producera bra sångtexter är det viktigt att inte få dem att verka motsägelsefulla. På den fjärde raden jämför huvudpersonen platsen med en ljusglimt som växt sig stark som en flamma, varpå hon antyder att hon känt denna starka, varma glädje sen hon kom till platsen. Vidare ska man vara försiktig med att introducera koncept som inte leder någon vart/förklaras. Frasen “straight out of the unknown” är en sådan. Vad är det för okänt som sångtexten åsyftar? Bägge två av de nämnda svagheterna är exempel på vad som händer när man som textförfattare skildrar för många känslor och koncept utan att riktigt läsa dem/lyssna på dem tillsammans. Detta är viktigt att tänka på när man skriver sångtexter!

REFRÄNG 1: There’s a heaven
down on earth’s surface
where my friends wait
for me to join them.
Will they
wait there forever?
Will time change
my way home?
A heaven…

Refräng 1 inleds med paradiset på jorden, där vår huvudperson har sina vänner som alltid väntar på henne. Sen går vi över i moll, och hon börjar minnas alla de gånger i sitt ännu korta liv hon slitits ifrån sina vänner för att aldrig återse dem. Kommer tiden, allteftersom den fortlöper, flytta hennes liv till ytterligare en annan del av världen? Kommer hennes vänner få vänta i all evighet?

Sångtexter - att skrivaDe retoriska frågor som presenteras här är visserligen enhetliga men sångtexter bör vara lite bättre formulerade. Det är fortfarande platsen som åsyftas, och den skildras återigen som “himlen”. Huvudpersonen har vänner där, men hon anar att hon snart kommer att flytta vidare. Metaforen som vill illustrera den tankegången – den retoriska frågan huruvida eller inte tiden kommer att förändra hennes väg hem – är svag i och med det att det är just vägen hem som kan komma att förändras. Det antyder att hon alltid har ett hem, men att bara vägen dit förändras allteftersom hon flyttar till nya platser. Det går emot tankegången att hon inte vet var hon hör hemma.

VERS 2: I know a place that is blissful and bright,
where the drops of despair are rare, like rain in the desert
Never remorseful and never contrite,
not a trace of unhappiness, no one ever gets hurt
True, as the acts there are kind.
The desire for equivalence makes the friendship yet more dense
The world is so big I don’t know if, or when
I will go there again

Vår huvudperson sjunger åter om sin älsklingsplats, med mer tvivel och sorg i rösten. Hon vet varken om eller när hon kommer få återse denna plats. Kommer det få vänta ända tills alla hennes vänner och allt annat som skänkt henne glädje inte längre finns kvar?

Den här versen är mer enhetlig och egentligen bättre än både den första versen och refrängen vad sångtexter beträffar, även om vissa engelska formuleringar kan ifrågasättas. Platsen är helt i fokus, och det mesta tycks vara i enlighet med den centrala tankegången.

REFRÄNG 2: There’s a heaven…

Återigen sjungs refrängen, med samma innebörd som den första.

STICK: Home is an uncertain place,
as my address keeps changing, all my friends have stopped waiting
And soon I will enter a new place, Oh Time
will erase my cloud nine!

I sticket tar hon sig samman och inser fakta. Hon vet inte riktigt vad som är “hemma”, för hennes adress ändras ju hela tiden. Hon accepterar att hennes vänner inte längre väntar på henne, hon är på väg bort till en ny plats. Hon fruktar att tiden helt kommer att radera ut hennes sjunde himmel.

I sångtexter är det viktigt att få till tempus rätt. “Have stopped” antyder att huvudpersonen inte har några vänner kvar alls, men det är ju inte riktigt sant. Hon har alltid vänner; problemet ligger i att hon aldrig får behålla några. “Will stop” skulle innebära en viss förbättring.

REFRÄNG 3: I used to live there,
thought it a heaven.
It was nothing,
but just a gleam of home!

Vår huvudperson trodde att det var himlen hon befann sig i. Men det var endast en kort glimt av det hon så innerligt vill kalla “hemma”.

Här har vi återigen ett exempel på hur sångtexten behandlar konceptet “hemma” på ett oförsiktigt sätt. Förut har “vägen hem” alltid förändrats, samtidigt som det varit osäkert var “hemma” ligger, och nu påstår hon sig ha fått sig en glimt av “hemma”. Att det har skett en tidsförflyttning (hon tänker numera tillbaka på platsen) gör dock att hon kan ha ändrat sitt sätt att se på “hemma” – kanske erbjuder alla nya platser små glimtar av “hemma”, men inget blir någonsin det fulländade hemmet eftersom hon aldrig får stanna. Krångligt, det där med sångtexter!

REFRÄNG 1: The real heaven
down on earth’s surface
where my friends wait
I haven’t found yet.
If I’d
looked round the corners
then maybe
I could say
I have seen home…
seen home…

Allteftersom hon tvingas längre och längre bort från platsen hon älskar sjunger hon om att hon aldrig sett det riktiga paradiset. Hon har inte letat tillräckligt noga. I sin sorg lägger hon skulden på sig själv, trots att tiden aldrig varit tillräcklig för henne att hitta hem.

De första raderna av denna sångtexts avslutande del vill säga att hon inte har hittat det riktiga hemma, vilket väl egentligen fordrar att hon får stanna på en och samma plats. De sista raderna är svårbegripliga, då hon antyder att hon inte har sett hemma alls, vilket går emot föregående refräng och låtens titel “A Gleam of Home”. Vad vill du förmedla med dina sångtexter?

—————————–


Här har jag alltså utvecklat och baserat texten helt utifrån känslorna hos en “third culture kid”. Att hitta ett tema är alltid en bra start när man skriver sångtexter till ny musik. Tema kärlek funkar ju nästan alltid, men man kan få problem att uttrycka sig i ord om man vill känna sig unik i sitt skrivande. Som vi har sett så lämnar min sångtext mycket att önska, trots att den försöker vara lite mer djupgående än många andra sångtexter. Den gör sitt bästa för att försöka vara målande metaforisk och unik, men faller ofta på att enlighet i framställningen av olika koncept. Nu följer en liten Bra/Mindre bra-analys av sångtexten i “A Gleam of Home”

BRA:
Rimschemat: Med 6/4-delstakt och många noter är det klurigt att få rimmen att gå ihop, här funkade det bra. Synonymer: Viktigt att inte upprepa ord för mycket, synonymer såsom “cloud nine” (sjunde himlen) är bra.

MINDRE BRA:
Vissa ordval: “Down on earth’s surface” är alltför svårt även för en amerikan att sjunga fort. “Now has that spark gone” behöver finjusteras för att låta språkligt bra.
Kan tolkas motsägelsefull på många olika sätt.

Låt oss ta en titt på en av våra senaste sångtexter i den svenska musikindustrin: Fredrik Kempes “Popular” som framfördes av Eric Saade i Melodifestivalen och sedermera kom trea i Eurovision Song Contest. Av alla lite halvdana sångtexter som vi fick höra i årets melodifestival var det nog den här som flest fnissade åt – i synnerhet inledande superrimmet “it’s impossible – it’s possible” – men det är mycket troligt att textens enkla struktur och okomplicerade innebörd bidrog en del till Eric Saades placering i slutändan.

Stop, don’t say that it’s impossible
‘Cause I know it’s possible
Though I know you never look my way
I can say, you will one day
I can say, you will one day

I will be popular, I will be popular
I’m gonna get there, popular
My body wants you girl, my body wants you girl
I’ll get you when I’m popular

I’ll put my hands up in the lights
You’ll see me dancing for my life
I will be popular, I will be popular
I’m gonna get there, popular

Spread the news, I’m gonna take the fight
For the spotlight day and night
I can take this to the number one
Be someone before you’re gone
Be someone before you’re gone

I will be popular, I will be popular
I’m gonna get there, popular
My body wants you girl, my body wants you girl
I’ll get you when I’m popular

I’ll put my hands up in the lights
You’ll see me dancing for my life
I will be popular, I will be popular
I’m gonna get there, popular

Oh-oh-pop oh-oh-pop oh-oh-popular
Oh-oh-pop oh-oh-pop oh-oh-popular
Oh-oh-pop oh-oh-pop oh-oh-popular
Oh-oh-oh oh-oh-ooh

I will be popular, I will be popular
I’m gonna get there
My body wants you girl, my body wants you girl
I’ll get you when I’m popular

I’ll put my hands up in the lights
You’ll see me dancing for my life
I will be popular, I will be popular
Popular

Sångtexten är klockren i den bemärkelse att den är så fokuserad. Det är ingen som kommer att grubbla sig vansinnig på det centrala temat, och det gör att texten är lätt att ta till sig. Den enda fras som kan te sig lite oklar är “be someone before you’re gone”, men det faktum att den är dubbeltolkningsbar kan vara en fördel i sig. När ordet you används annars åsyftar det huvudpersonens kärlek (troligtvis en hona), så “before you’re gone” torde syfta på att huvudpersonen måste bli populär fort innan tjejen försvinner (blir tillsammans med någon som inte är han, flyttar utomlands, tar en cykeltur, eller hur man nu försvinner), men eftersom det känns konstigt att tjejen skulle “försvinna någonstans” är en alternativtolkning att huvudpersonen önskar sig “bli någon” innan han så att säga “försvinner” (tappar förmågan, försvinner från rampljuset, blir gammal, eller dör), men det känns också lite felplacerat med tanke på hur ung artisten är.

I vilket fall bevisar “Popular” att enkla sångtexter fungerar minst lika bra som djupare, svårare sångtexter. Fredrik Kempes text går rakt på sak, är lätt att ta till sig, och är inte motsägelsefull (även om det kanske är en motsägelse i sig att låta Eric Saade – lite av en flickfavorit och har dessutom sambo – sjunga texten).

För att vara uppriktig: när man gör egen musik, skriver egna låtar, och gör det bra, så är det inte alltid så att publiken hakar upp sig alltför mycket på sångtexter. Melodierna och harmonierna bär oftast på mest kraft. Lyssna på ABBA:s sångtexter, visst är många av dem fiffigt konstruerade, men få av dem går in på djupet och innehåller riktiga sensmoral och dolda meningar. Men, visst kan sångtexter och sång bidra till att en ackord eller en melodislinga klingar extra vackert. Det råder det ingen tvekan om. Vill du lära dig mer om sångtexter eller kanske diskutera sidans innehåll? Kontakta sidan!

Om artikeln: Källor | Skribent.

Tillbaka till Olika sätt att komponera musik.

Artikel publicerad den 28 december 2008 (uppdaterad 4 juli 2011).


6 kommentarer “Sångtexter”

 1. […] något som är i vägen, men som visst behövs ändå. Det behöver dock inte vara så, att göra egna sångtexter kan vara riktigt roligt och […]

 2. hej,
  vilken sida kan
  man göra egnen
  melodi till sången.. svara gärna
  kram felicia

 3. Hej Felicia!

  Läs om olika sätt att skriva sånger här

 4. ÅÅÅh, vilken fantastisk artikel!!! 😀 Och sidan i övrigt. Gotta love the writer!

  Underfundigt och reflekterande så det förslår! Har alltid haft svårt för det här med textskrivande, medan det vimlar av melodier i huvudet… ska ta till mig detta. 🙂

  Tack!

 5. Måste hålla med föregående talare. Fantastisk djupgående artikel och måste berömma författaren för det är svårt att se på sina egna texter med en kritikers ögon.

  Också en mycket vacker melodi och duktig ung sångerska.

  Kanske lite väl berömmande för Popular-texten. Visst, fokuserad och lätt att ta till sig. Men i mina ögon – svag.

  /gammal musikvarg

 6. Jag vill också lära mej göra egna låtar!

Kommentera

(krävs)

(krävs)


Komponera.se använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Mer info

På den här sidan används cookies för att ge dig en så bra surfupplevelse som möjligt. Genom att fortsätta använda den här sidan utan att ändra dina cookie-inställningar, eller genom att klicka på "OK, stäng denna ruta!" nedan så accepterar du detta.

Stäng