Musikhistoria – ett faktaavsnitt

Välkommen till Komponera.se:s avsnitt om musikhistoria. Med god kunskap om musikens historia kan man se klara kopplingar till dagens musik, och det ökar den musikaliska förståelsen enormt. Ett antal artiklar på ämnet musikhistoria kan således vara till mycket god hjälp för kompositören och låtskrivaren.

Kort fakta om detta avsnitt:

Innehåll:

– Fakta om de klassiska musikperioderna.
– Fakta om jazz- och populärmusik.
– En introduktion till världsmusik.

För vilka?

– För nybörjare/avancerade nybörjare inom musikhistoria.


Medeltidens musik – före Palestrina

Under medeltiden förekom det förstås musik av många olika slag, och även om den idag inte ses som lika “sofistikerad” som den som skrevs under efterföljande perioder så har den onekligen sin charm. Under medeltiden föddes både notskriften, trubadurkulturen och den gregorianska sången.


Renässansen – tidig musikhistoria

I och med att boktryckarkonsten uppfanns startade en mycket viktig period i musikhistorien, nämligen renässansen. Här utvecklades polyfonin, tonmåleri och körsång, och musiken fick en helt annan betydelse för folket. Alltför få lyssnar på renässansmusik, som i många fall är genialisk och i flera fall riktigt avancerad! Stora namn under renässansen är också stora namn i musikens historia, och några av dem är Palestrina, Tallis och des Prez. Ta reda på mer om renässansen och dess musik!Barocken

Många som läser musikhistoria anser att barocken är den tråkigaste perioden i hela musikhistorien. Det är för mig svårt att förstå att en period som introducerade operan och innehöll kantater, oratorier, fugor och monodier – skulle kunna kallas tråkig. Under barocken levde Johann Sebastian Bach, en av musikhistoriens största. Därutöver fanns namn som Claudio Monteverdi och Georg Friedrich Händel. Jag säger – musikhistoria blir inte intressantare!


Klassicismen

MusikhistoriaKlassicismen, eller Wienklassicismen, är något av en höjdpunkt i musikens historia. Under denna period levde inte bara Wolfgang Amadeus Mozart utan också Joseph Haydn och Ludwig van Beethoven. Pianot gjorde sitt intåg i historien, symfonin kom till världen, och melodi och rytm fick helt nya musikaliska betydelser. Läs mer i Komponera.se:s tredje artikel om musikhistoria!


Romantiken

Det fjärde stora inlärningsområdet i ämnet musikhistoria är romantiken, en uttrycksfull och naturnära musikperiod. Här växte orkestrarna, tonsprången och de musikaliska effekterna något enormt. En viktig figur i övergången från klassicismen till romantiken var ingen mindre än Beethoven själv, och under perioden kom storheter som Wagner, Puccini, Chopin och Verdi och satte sin prägel på musikhistorien.


Modernismen

Modernismen är en period inom klassisk musik som stavas nytänkande, experimenterande och avvikande. Vad som menas med det tar du enklast reda på genom att klicka på länken ovan. Tre extraartiklar har skrivits för detta avsnitt. En om minimalistisk musik, en om tolvtonsmusik och en om neoklassicistisk musik!


Jazz Age

Läs om jazzen, dess härkomst och vad den hade för inverkan på folket, musikerna, och dagens musik.


Populärmusikens historia

Detta avsnitt innehåller inte överdrivet mycket musikhistoria, utan fokuserar mer på att tackla begreppet “populärmusik”. Vad innebär det egentligen? Läs därtill om de olika genrerna inom populärmusik.


Världsmusik – en introduktion

Vad innebär egentligen begreppet “världsmusik”? I grunden rör det sig om musik som hör ihop med ett område, t.ex. ett land, men som internationaliserats och blivit ett världsfenomen. Eller vad sägs om argentinsk tango och portugisisk fado?


Elektronisk musik – en introduktion

Den här artikeln visar utvecklingen av den elektroniska musiken på en tidslinje och behandlar ämnet elektronisk musik en smula. Vad ska vi med elektronisk musik till? Vad gör det speciellt?


Operans historia

Att lära sig om opera är oerhört värdefullt om man vill lyckas som kompositör. Operan är släkt med hela spektrumet av klassiskt musik och ligger dessutom nära filmmusiken och musikalmusiken av idag.


2 Comments

 1. Bengt Ljungfelt

  Hej och tack för intressant läsning.
  Jag vill gå med i en kör och vill gärna lära mig läsa noterpå ett hyfsat sätt.
  Var kan jag hitta något om detta och också om det finns något röstprogram där man kan höra sin egen röst och om man sjungit falskt och i så fall var i melodin.
  Hälsar
  Bengt Ljungfelt

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *